Hvor kan du bli barnehagelærer? Svaret er enkelt – overalt. Ja, uansett hvor i landet du bor er du neppe langt unna en moderne høyskole eller universitet der en bachelorutdanning som barnehagelærer står på menyen. Det er altså bare å velge og vrake. Du kan til og med flytte til en ny by samtidig som du tar opp studiene, hvis du ønsker å forandre omgivelsene dine. Selv om mange tror at det er lett å bli en barnehagelærer, er dette langt fra virkeligheten. Joda, du kan få jobb som assistent i en barnehage etter å ha fullført videregående skole, men hvis du virkelig vil være en del av den spennende arbeidsplassen er det best å ta en ordentlig utdanning. Bachelorgraden tar 3 år dersom du studerer på heltid, eller 4 år dersom du ønsker å jobbe samtidig som du studerer på deltid.

Det beste med utdanningen som barnehagelærer er at du får i deg store mengder med kunnskap som også er god å ha i hverdagslivet. Her lærer du først og fremst om pedagogikk og psykologi. Pedagogikk forklarer hvordan man lærer bort sin kunnskap på best mulig vis og samtidig beholder et positivt, godt forhold til elevene – i dette tilfellet altså ungene på barnehagen. Den mest anerkjente høyskolen for de som ønsker å jobbe i barnehager eller førskoler, er Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim. Her får man utfyllende kunnskap i både psykologi, pedagogikk og terapi fra landets (og trolig verdens) beste lærere. Med en bachelorgrad fra DMMH får man en praksisplass uten et snev av vanskelighet, og selve utdanningen vil gi deg selvsikkerhet fra første dagen på jobb. Dronning Mauds Minne er en av de eldste høyskolene i landet, og har undervist i barnepsykologi siden 40-tallet. For å søke seg inn her må man virkelig elske yrket.

Høyskolene i Bergen, Stavanger, Akershus og Østfold har alle spennende studiemuligheter. Blant annet kan du ta opp en mastergrad med såkalt småbarnsvitenskap i fokus, eller holde deg til bachelornivået og velge en utdannelse med vekt på eksempelvis kultur og kreativitet, helse og bevegelse eller tekst og matematikk. En av de mest populære studieretningene for barnehagelærere har vekt på flerkulturell forståelse, siden den største etterspørselen er i Oslo – den multikulturelle hovedstaden i Norge. Denne undervises dog kun på Dronning Mauds Minne Høgskole og enkelte private kurs.

For å komme inn på de offentlige høyskolene og universitetene, trenger du generell studiekompetanse og et visst antall poeng fra videregående. Det viktigste i utdanningen som barnehagelærer er dog ikke hvor godt du scorer på eksamen – det er forståelsen for barnas psykologi og en evne til å kommunisere med dem som gjelder. Dette kommer spesielt frem i praksisen, og vi anbefaler derfor at du tenker deg godt om angående den fremtidige praksisplassen når du skal velge skole. Det kan være morsomt å studere på Norges arktiske universitet i Tromsø, men ønsker du å bo der mens du jobber i en barnehage? Sjansen er stor for at du vil få et tilbud om heltidsjobb etter endt praksis – hvis du ikke ønsker å bygge deg en fremtid langt vekk fra din hjemby, er det nok best at du søker deg til et universitet i ditt eget fylke. Med generell studiekompetanse kommer du inn på de fleste høyskoler og universitet.

Rudolf Steinerhøyskolen er også en prestisjefylt skole med en fantastisk utdanning. Med steinerpedagogikk på CV-en kan du se frem til en veldig lys karriere på barnehagene her i landet. Steinerskolen og lignende moderne undervisningsmetoder er også populære i andre land, altså åpner en slik utdannelse for fremtidige reiser og spennende opplevelser. Steinerhøyskolen ligger dessuten i Oslo, der fast ansettelse er nærmest uunngåelig.