Norge er en velferdsstat. Begrepet er ofte brukt av politikere og samfunnskritikere, men de færreste setter seg faktisk inn i hva dette betyr. Det viktigste med en velferdsstat er at alle lever i velferd. Alle har det godt. Men hva betyr det å leve godt? Er det bare penger det er snakk om? Nei, velferd handler først og fremst om en indre ro. En følelse av lykke som aldri blir borte. Velferd handler om sikkerhet, og troen på sin egen fremtid. Velferd handler om muligheten til å velge, muligheten til å gjøre det man ønsker når man ønsker det. Et velferdssamfunn må sørge for at alle har det bra, uansett hvilket liv man velger seg. Vi er kjempeheldige som er født i Norge, for vår velferdsstat tar virkelig vare på oss. Vi nordmenn trenger ikke tenke på hvilken lønn vi kan forvente av vårt utvalgte yrke, i hvert fall ikke i like stor grad som folk i mange andre land. Man studerer og jobber mot det yrket man brenner for uten å ta pengene til særlig betraktning – dette fordi alle tjener godt med penger i Norge. Alle har mer enn nok i lønn til å leve et komfortabelt liv uansett hvilken bransje man velger å vie livet sitt til.

Verdens best betalte barnehagelærere

Norske barnehagelærere er blant de best betalte her i verden – kun en håndfull andre land kan skryte av like høye lønninger blant dette yrket (Sveits, Australia og Canada er blant disse). Det er faktisk slik at våre barnehagelærere får mer betalt enn mange andre yrker, og det er en god grunn til dette. Staten forstår nemlig ansvaret barnehagelærerne sitter på. De forstår hvor viktig deres arbeid er, og hvor stor del av deres liv yrket faktisk opptar. Totalt er over ti tusen mennesker ansatt av lokale myndigheter i de ulike kommunene som barnehagelærere for å passe på ungene våre. Når man kommer inn til praksisplassen eller akkurat begynner sin heltidsstilling, vil lønnen selvsagt være noe under gjennomsnittet. Men gradene stiger raskt, og innen kort vil du kunne motta en vanlig lønn for ditt arbeid. I følge Statistisk sentralbyrå lå den gjennomsnittlige lønnen for barnehagelærere i 2016 på cirka 450 000 kroner i året, en del over gjennomsnittslønnen i Norge generelt. For et vakkert bevis på at staten tar barnas utdanning på alvor.

Privat eller ei, spiller ingen rolle

Det finnes også rundt fem tusen barnehagelærere som jobber i privat sektor her i Norge, men lønningene her er faktisk noe lavere i snitt – dette har dog å gjøre med at barnehagelærere i private barnehager gjerne jobber noe færre timer per måned enn deres kollegaer som jobber for staten. Gjennomsnittlig lønn for barnehagelærere og hjelpepersonell i privat sektor var 420 000 kroner i 2016. Dermed er det ingen forskjell hvor du jobber – det er bare å følge drømmen og gjøre barnas dager så minneverdige som mulig. Dessuten oppfordres menn til å søke jobb som barnehagelærer, siden yrket er såpass kvinnedominert. Mer enn 90 % av alle ansatte i norske barnehager er kvinner. Barn trenger dog mannlige roller i hverdagen, derfor vil unge herrer som søker seg inn på studiene verdsettes høyt.

Jobben som barnehagelærer er ikke noe man velger – i stedet velger jobben deg. Vi er heldige som bor i Norge og kan følge vårt kall uten å vurdere de materielle godene man får i erstatning for tiden man investerer i jobben. Mange andre land sliter med å dyrke sin unge generasjon, siden barnehagelærerne ikke får nok betalt for sin innsats. En lærer kan nemlig ikke ha egne bekymringer. En lærer skal ikke trenge å slite med husleia eller spare på maten. Slikt kan påvirke arbeidet, og det vil gå ut over ungene. Norske barnehagelærere har store fordeler ovenfor resten av verden, så la oss bruke dem! Bli en barnehagelærer!