Barnehagelærer er ikke bare en jobb, det er en livsstil. Man å ha en viss mentalitet for å jobbe på en barnehage. Man må tilpasse hele sin tilværelse til jobben, med mindre det er nettopp omgivelsene som faktisk driver deg til dette yrket. Mange forstår tidlig at de vil jobbe i barnehagen, det er som et kall eller et dypt ønske om å ta på seg ansvaret som jobben medfører. Barnehagelærere er blant de ytterst få menneskene i det 21. århundret som gleder seg til å gå på jobb hver måned. Jobben blir en av lyspunktene i livet, noe av det man virkelig nyter å gjøre, noe man ser frem til. Jobben som barnehagelærer vil gi deg uendelige doser med positivitet, og et særegent syn på livet. Man vekker sitt indre barn nesten umiddelbart, og dette er faktisk viktig dersom man vil lykkes i jobben – barna evaluerer lærerne sine minst like mye som vice versa. Den morsomme reklamefilmen «Verdens fineste stilling ledig» lærer oss nettopp dette, at ungene har sitt eget syn på oppholdet i barnehagen og hvem som tilbringer store deler av dagen med dem. Som barnehagelærer får du bli en viktig del av deres liv, og du vil påvirke dem direkte – som en reservepappa eller -mamma.

Tålmodighet, tålmodighet

Skal man jobbe i barnehage, er det viktig å ha alle nervene i behold. Tålmodighet er trolig det viktigste karaktertrekket i denne bransjen. Man må være utrolig tålmodig, og stadig huske på at alle dine ord og handlinger vil påvirke ungene rundt deg. Du er deres forbilde, sammen med de andre barnehagelærerne. Dere står frem som et eksempel og må derfor vise godhet, åpenhet og forståelse uansett hva som skjer. Man må analysere alt som skjer og stille de riktige spørsmålene for å komme til bunns i saker. Man må forstå hvordan barn tenker og hvordan deres verden fungerer. Det er dette som er noe av det mest spennende i jobben som barnehagelærer. Du får personlig oppleve et stort antall helt ulike univers utfolde seg overalt rundt deg. Hvert barn er som en uendelig gåte med et stort smil og en strålende godhet. Måten de kommuniserer med hverandre og hvordan de forstår sine omgivelser er ekstremt interessant. På høyskolene vil du lære om pedagogikk og barnepsykologi, derfor vil du kunne lese ungene og vite nøyaktig hva de mener når de oppfører seg underlig.

Ikke for alle

Jobben som barnehagelærer er absolutt ikke for alle. Det er en krevende jobb som virkelig vil oppta din hele oppmerksomhet fra begynnelsen av arbeidsdagen og ofte til sent på kvelden. Man vil ta med seg ny kunnskap hjem hver dag, og planlegge sin interaksjon med ungene for den følgende dagen. Hvis man ikke er forberedt på å vie store deler av sitt liv og sin livsstil til jobben, er det best å ta opp en annen utdanning eller jobbe i administrasjonen av barnehager i kommunen (eller lignende). Jobben er absolutt ikke for alle, som vi forklarte allerede på forsiden her. Hvis du vil fokusere på fritiden og la «jobb være jobb», er ikke jobben som barnehagelærer for deg. Dette er en jobb med stort ansvar – ikke bare for ungene, men også for fremtiden av landet vi lever i. Ungene du snakker med er nemlig fremtidige statsministere, kunstnere, arkitekter og ingeniører. Hvis du styrer dem i riktig retning, vil de nå langt. Er du klar til et slikt ansvar?

Det er viktig å vurdere deg selv før du velger å påta deg en utdanning/jobb som barnehagelærer. Du må vite av hele sitt hjerte at dette er noe du vil drive med – det kan ikke være et snev av usikkerhet. Du må brenne for dette. Jobben vil gjøre deg lykkelig dersom du vet at den er for deg. Mestrer du dog ikke presset, vil barnehagen raskt rømme fra deg.