En barnehage er ikke som andre arbeidsplasser – tvert imot, det er et meget spesielt sted der tiden flyter på en helt unik måte. Når man velger seg en utdanning som barnehagelærer, bør man helst fokusere på arbeidet man vil utføre. Du må kunne forestille seg at det er dette du vil gjøre frem til du går av med pensjon, og det er viktig at du forstår ansvaret som kommer til å hvile på dine skuldre. Barnehagelærere bruker store deler av sin energi på ungene de stimulerer, men gleden de får i gjengjeld vil veie opp for alle de tunge, lange dagene. Barnehagene i Norge er spennende arbeidsplasser, der man stadig maner opp ungene til aktiviteter og friluftsliv. Dermed vil du ofte være ute, gå turer, reise til spennende show, sirkus og lignende. Du vil få besøk av ulike mennesker og samle foreldrene til egne teaterstykker eller forestillinger. Barnehagen er et levende sted å jobbe, et sted du ikke vil forlate – derfor ser du noe annerledes på karrieremuligheten i denne bransjen.

Alderen ofte avgjørende

Som oftest vil ikke barnehagelærerne «rykke opp» i karrierestigen, fordi det ikke føles som et opprykk for dem. Når de får se mindre av ungene og mer av kontoret, er det noe som føles feil. Dessuten får man faktisk god lønn for sitt arbeid med barna, og med årene vil grunnlønnen stige i takt med overtidsbetalingen og bonusene. Derfor er det ofte alderen som er avgjørende når noen velger å klatre oppover i barnehagens univers. Kanskje er de ikke i god nok form lenger til å tilbringe hele dagen blant energiske småtroll – da kan de heller begynne med administrative funksjoner som tærer mindre på kroppen. Etter hvert kan man bli leder på sin egen barnehage, eller holde kurs for barnehagelærere med mindre erfaring. Yrket føles veldig profesjonelt når man først har lært seg å forstå alle de ulike personlighetene som sitter i ungene. Slik kunnskap kan man gjerne dele med andre barnehagelærere, eller med foreldre – utallige barnehagelærere har skrevet fantastiske barnebøker gjennom tidene.

Videreutdanning for barnehagelærere

Inntil nylig kunne ikke barnehagelærere søke om statlig støtte til videreutdanning, slik vanlige skolelærere har kunnet gjøre i alle år. Det har lenge pågått en het debatt rundt dette, og nå i 2016 vant yrket endelig frem. Fra og med studieåret 2016-2017 kan barnehagelærere altså dra på kurs, konferanser, treff og generell videreutdanning helt uten kostnad – alt takket være den fornyede forståelsen staten har vist ovenfor yrket. Slik vil vi oppnå enda høyere kvalitet på barnehagene, og gi lærerne muligheten til å gjøre mer av sine evner. Etter kun ett år med etterutdanning vil barnehagelærere kunne undervise på grunnskolen (1-4. klasse), og på denne måten følge elevenes utvikling videre. Med en slik etterutdanning kan barnehagelærerne også jobbe innen SFO og lignende barnepass, altså vil arbeidsmulighetene bre seg utover. På toppen av dette kan du utdanne seg i retning av barnevernet, spesielt dersom du merker at konflikter og forståelse er noe du har blitt ekspert på.

Arbeidet i en barnehage er veldig krevende, men samtidig vil du straks kjenne en utvikling på mange ulike områder. Du vil føle en fornyet interesse for visse fag, og dersom du finner spennende studier som utvider din kompetanse eller kunnskap generelt, er det bare å hive seg på. En rekke barnehagelærere har forresten videreutdannet seg til barnepsykologer, au pair og private pedagoger. Mulighetene er uendelige, og takket være den nye ordningen der staten dekker vikarutgifter, studiemateriell, reiseutgifter og kostnaden for selve semesteret er det ingenting som stopper en barnehagelærer fra å utvikle sine fagområder. Med en bredere kompetansestruktur vil barnehagene i Norge kunne gi barna våre en fantastisk, lys fremtid. Bruk mulighetene denne karrieren gir deg!